Keresés a Bibliában

15Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, a melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok. (2Thess 3,6.1Kor;11,2.1Thess;4,12.2Tim;3,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG