Keresés a Bibliában

6Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett. (1Móz 1,2.3;2Pét 1,19) 7Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. (2Kor 5,1;1Kor 2,5) 8Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; (2Kor 1,8;7,5;1Kor 1,11) 9Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk; (Zsolt 37,24.33; Mik 7,7-9) 10Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. (Róm 8,17; Gal 6,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG