Keresés a Bibliában

4A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe. (Zsid 1,3; Kol 1,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG