Keresés a Bibliában

3Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek: (1Kor 1,18) 4A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe. (Zsid 1,3; Kol 1,15) 5Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. (2Kor 1,24;1Kor 2,2) 6Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett. (1Móz 1,2.3;2Pét 1,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG