Keresés a Bibliában

3Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene; (Eféz 1,3.1Pét;1,3;Róm 15,5) 4A ki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal minket. (Kol 1,24) 5Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által. (Zsolt 34,20;Zsolt 94,19) 6De akár nyomorgattatunk, a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, a melyeket mi is szenvedünk; akár megvígasztaltatunk a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az. És a mi reménységünk erős felőletek. (2Kor 4,15.17) 7Tudván, hogy a miképen társaink vagytok a szenvedésben, azonképen a vígasztalásban is. (2Thess 1,4.7)

KNB SZIT STL BD RUF KG