Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratjából, és Timótheus az atyafi, az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, mindama szentekkel egybe, a kik egész Akhájában vannak: (1Kor 1,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG


1 1Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratjából, és Timótheus atyafi. (Kol,1 23-25. Eféz. 1,1. Fil. 1,1. 1 Kor. 1,1.) 12Köszönt titeket Epafrás, ki ti közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. (Kol 2,2.8.20;1,28.29; Róm 12,2;15,30;4,21;14,5; Eféz 4,14.1Thess;4,3; Fil 1,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG