Keresés a Bibliában

20Óh Timótheus, őrizd meg a mi rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől; (2Tim 2,16) 21A melylyel némelyek kevélykedvén, a hit mellől eltévelyedtek. Kegyelem veled! Ámen. (2Tim 2,16-18)

KNB SZIT STL BD RUF KG