Keresés a Bibliában

13Meghagyom néked Isten előtt, a ki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, a ki bizonyságot tett Ponczius Pilátus alatt ama szép vallástétellel, (Ján 18,36.37)

KNB SZIT STL BD RUF KG