Keresés a Bibliában

15Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel. (Zsid 12,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG