Keresés a Bibliában

14Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. (2Thess 3,15; Zsid 12,12; Gal 6,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG