Keresés a Bibliában

7Ezáltal megvígasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által: (1Thess 2,2.2Kor;7,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG