Keresés a Bibliában

5Annakokáért én is, mivelhogy tovább már nem tűrhetém, elküldék, hogy megismerjem a ti hiteteket, ha nem kísértett-é meg valami módon titeket a kísértő, és nem lett-é hiábavaló a mi fáradságunk? (1Thess 2,18.2Kor;2,11; Fil 2,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG