Keresés a Bibliában

15Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak. (1Thess 2,13.1Kor;15,23.51)

KNB SZIT STL BD RUF KG