Keresés a Bibliában

10Sőt gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, a kik egész Maczedóniában vannak. Kérünk azonban titeket atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodjatok; (1Thess 1,7;3,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG