Keresés a Bibliában

5Hogy a mi evangyéliomunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; a miképen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek. (1Thess 2,5. 13. 1 Kor. 2,4. 5. 20. Zsid. 6,11. 2 Kor 6,3-7.) 12És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, a ki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. (Eféz 4,1;5,24.2Thess;2,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. (Gal 1,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG