Keresés a Bibliában

19Az Isten pedig monda: Kétségnélkűl a te feleséged Sára szűl néked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele örökkévaló szövetségűl az ő magvának ő utánna. (1Móz 21,2) 2Mert fogada Sára az ő méhében, és szűle fiat Ábrahámnak az ő vénségében, abban az időben, melyet mondott vala néki az Isten. (Zsid 11,11;1Móz 18,10.14)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Mert ígéretnek beszéde ez: Ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz. (1Móz 18,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG