Keresés a Bibliában

5Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta. (Csel 18,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG