Keresés a Bibliában

16 1Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek. (Csel 11,29;Róm 12,13) 2A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek. (2Kor 8,4.7.11)

KNB SZIT STL BD RUF KG