Keresés a Bibliában

3És mindnyájan egy lelki eledelt ettek; (2Móz 16,14.15) 4És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. (2Móz 17,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG