Keresés a Bibliában

14Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást. (2Móz 20,3.1Ján;5,21) 15Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, a mit mondok. (1Kor 2,15) 16A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? (Mát 26,27;Csel 2,42) 17Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. (1Kor 12,27; Róm 12,4.5)

KNB SZIT STL BD RUF KG