Keresés a Bibliában

18Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. (Róm 1,16;2Kor 4,3) 19Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem. (Ésa 29,14) 20Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? (Jób 12,17; Ésa 33,18;Jób 17,20) 21Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. (Mát 11,25; Luk 10,21; Róm 1,19-23) 22Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek. (Mát 12,38; Ján 4,48) 23Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; (1Kor 2,14;Mát 11,16; Ján 6,61; Róm 9,32; Luk 2,34) 24Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét. (Róm 1,16;1Kor,1 30. Kol. 2,3.)

KNB SZIT STL BD RUF KG