Keresés a Bibliában

7Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda legeltet nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből? (1Kor 1,9) 14Ekképen rendelte az Úr is, hogy a kik az evangyéliomot hirdetik, az evangyéliomból éljenek. (Luk 10,7; Mát 10,10; Gal 6,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG