Keresés a Bibliában

12Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk. (Csel 16,8;21,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2 1Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, (Fil,2 27. 28. 2 Kor. 13,13. Róm. 12,10. 16.) 17De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papiszolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal; (Fil 3,1;4,4.2Tim;4,6.4Móz;15,4-10;28,7; Róm 15,16) 18Azonképen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem. (2Kor 6,13;2,3) 3Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, a kik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk: (Kol 2,11; Róm 4,11; Zsid 7,16;9,9.14; Róm 8,9.13.14.15.26.27;12,1.1Kor;3,16.17;6,19; Ján 4,23.24;6,63.2Kor;11,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG