Keresés a Bibliában

15Intelek pedig titeket, atyámfiai, hiszen tudjátok, hogy Stefanásnak háznépe Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat. (1Kor 1,16;Róm 16,5) 17Örvendezek pedig a Stefanás, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének; mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték. (2Kor 11,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG