Keresés a Bibliában

16 1Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek. (Csel 11,29;Róm 12,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG