Keresés a Bibliában

9Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; (Márk 16,18; Jak 5,15) 10Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; (Csel 2,1-4;10,45.46;Csel 8,20) 11De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja. (1Kor 7,7; Róm 12,3.6; Eféz 4,7.1Kor;7,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG