Keresés a Bibliában

2Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken: (1Kor 6,11) 31Hogy, a mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. (Ésa 65,16; Jer 9,23.24.2Kor;10,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG