Keresés a Bibliában

26Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek; (Mát 11,25; Ján 7,48; Jak 2,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG