Keresés a Bibliában

17Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. (1Kor 2,4.13.2Pét;1,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG