Keresés a Bibliában

17Úgy hogy Roboám csak azokon az Izráel fiain uralkodék, a kik Júda városaiban laktak. (1Kir,12 21.) 19Így szakada el az Izráel népe Dávidnak házától mind e mai napig.

KNB SZIT STL BD RUF KG