Keresés a Bibliában

15És nem hallgatá meg a király a népet; mert ezt az Úr fordította ekként, hogy megerősítse az ő beszédét, a melyet szólott volt az Úr a Silóbeli Ahija által Jeroboámnak, a Nébát fiának. (1Kir 11,30.31; Józs 11,19.20)

KNB SZIT STL BD RUF KG