Keresés a Bibliában

15 1Jövendölés Moáb ellen.
Igen, a pusztulás éjjelén megsemmisült Ar-Moáb; igen, a pusztulás éjjelén megsemmisült Kir-Moáb! (Ésa 51,5) 2Felmennek a templomba, és Dibon a magaslatokra megy sírni, Nebón és Médebán jajgat Moáb, minden fejen kopaszság, minden szakál lenyírva! (Jer 48,37.38; Ezék 7,18) 3Utczáin gyászruhába öltöznek, házfedelein és piaczain jajgat minden, és könyekben olvad el! (Ésa 49,6; Jer 50,5; Luk 2,32) 4És kiált Hesbon és Eleálé, szavok Jáháczig hallatik; ezért ordítanak Moáb vitézei, és lelke reszket. (Luk 4,48; Ésa 47,5;49,9) 5Szívem kiált Moábért, a melynek végvárai Zoárig, a három éves üszőig nyúltanak; mert Luhith hágóján sírással mennek fel, és mert Horonaim útján romlásuknak kiáltását hallatják. (Jer 48,5.34) 6Mert Nimrim vizei pusztasággá lesznek, mert elszáradt a pázsit, elfogyott a fű, és semmi zöld nem lészen. (Ésa 43,19) 7Ezért a mit megmenthettek és jószágukat a fűzfáknak patakja mellé hordják. (Zsolt 96,1;33,3;40,4;98,1;144,9;149,1) 8Mert kiáltás zengé körül Moáb határát, jajgatása Eglaimig, és Beér-Élimig hallatik jajgatása! (Zsolt 97,1) 9Mert Dimon vizei megteltek vérrel, mert új romlást hozok Dimonra: Moáb menekültjeire oroszlánt, és a földnek maradékira.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet