Keresés a Bibliában

2És lészen, hogy a ki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik, minden, valaki Jeruzsálemben az élők közé beiratott. (Ésa 52,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14Elfeledkezett rólad minden szeretőd, és nem keres téged: mert megvertelek ellenséges veréssel, kegyetlen ostorozással, a te bűnödnek sokaságáért, és hogy eláradtak a te vétkeid. (Siral 1,1.2.19;2,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! (Jób 3,13-15; Zsolt 17,15;73,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG