Keresés a Bibliában

12Vigyázzatok testvérek, hogy egyiktekben se legyen hitetlenségre hajló gonosz szív, s el ne szakadjon az élő Istentől, 13hanem lelkesítsétek egymást mindennap, amíg az a „ma” tart, hogy meg ne keményítsen a bűn csalárdsága. 14Hiszen Krisztusnak lettünk sorstársai, de csak úgy, ha a kezdettől fogva táplált szilárd bizalmunkban mindvégig állhatatosan kitartunk. 15Azt mondja ugyanis:
„Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára:
meg ne keményítsétek szíveteket,
mint a lázadáskor tettétek.” 16Kik voltak azok, akik szavának hallatára lázadoztak? Nemde azok, akik Mózes vezetésével kivonultak Egyiptomból.

KNB SZIT STL BD RUF KG