Keresés a Bibliában

Bevezetés

Címzés és apostoli üdvözlet.

1 1Pál, Krisztus Jézus szolgája, a meghívott apostol, akit Isten evangéliumának hirdetésére választott ki, 2melyet már a szent iratokban prófétái által előre meghirdetett Fiáról 3– aki test szerint Dávid nemzetségéből született, 4de akit a megszentelő Lélek szerint, a halálból való föltámadásával Isten hatalmas Fiául rendelt –, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. 5Általa kaptunk kegyelmet és apostoli küldetést minden néphez, hogy készségessé tegyük őket a benne való hitre. 6Ezek közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus meghívottai. 7Isten szeretteinek, a meghívott szenteknek, akik Rómában élnek. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól.

KNB SZIT STL BD RUF KG