Keresés a Bibliában

Jézus nyilvános működésének előkészítése

Keresztelő János bűnbánatot hirdet.

3 1Abban az időben föllépett Keresztelő János és Júdea pusztájában ezt hirdette: 2„Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa.” 3Ő az , akit Izajás próféta említ, amikor így szól: „A pusztában kiáltónak ez a szava:
Készítsétek elő az Úr útját!
Egyengessétek ösvényeit!” 4János teveszőrből készült ruhát viselt, csípője körül pedig bőrövet; eledele sáska és vadméz volt. 5Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és az egész Jordán-vidék. 6Megvallották bűneiket és megkeresztelkedtek nála a Jordán folyóban. 7Amikor látta, hogy számos farizeus és szadduceus jön, hogy megkeresztelkedjék, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki tanított arra, hogy fussatok a fenyegető megtorlás elől? 8Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! 9Ne gondoljátok, hogy hivatkozhattok arra: Ábrahám a mi atyánk! – mert mondom nektek: tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak. 10A fejsze már a fák gyökeréhez ért: kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem. 11Én a bűnbánat jeléül csak vízzel keresztellek titeket. De az, aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. 12Szórólapáttal kezében kitakarítja szérűjét és csűrbe gyűjti búzáját, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti.”

KNB SZIT STL BD RUF KG