Keresés a Bibliában

Jézus Betániában.

6Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában tartózkodott, 7odajött hozzá egy asszony. Alabástromedényben drága illatos olajat hozott, s az asztalhoz telepedett Jézus fejére öntötte. 8Ennek láttára a tanítványok elégedetlenkedtek. „Mire való ez a pazarlás? – mondták. 9Drágán el lehetett volna adni ezt, árát ki lehetett volna osztani a szegények közt.” 10Jézus észrevette és így szólt hozzájuk: „Mit bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. 11Szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. 12Ha ő most megkente testemet ezzel az olajjal, a temetésemre tette. 13Bizony mondom nektek: mindenütt a világon, ahol csak hirdetni fogják az evangéliumot, megemlékeznek majd arról is, amit ő tett.”

Júdás eladja Mesterét.

14Ezután egy a tizenkettő közül, a karióti Júdás, elment a főpapokhoz és így szólt: 15„Mit adtok nekem, ha kiszolgáltatom nektek őt?” Azok harminc ezüstpénzt fizettek neki. 16Attól fogva csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltathassa őt nekik.

KNB SZIT STL BD RUF KG