Keresés a Bibliában

Jézus Betániában.

6Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában tartózkodott, 7odajött hozzá egy asszony. Alabástromedényben drága illatos olajat hozott, s az asztalhoz telepedett Jézus fejére öntötte. 8Ennek láttára a tanítványok elégedetlenkedtek. „Mire való ez a pazarlás? – mondták. 9Drágán el lehetett volna adni ezt, árát ki lehetett volna osztani a szegények közt.” 10Jézus észrevette és így szólt hozzájuk: „Mit bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. 11Szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. 12Ha ő most megkente testemet ezzel az olajjal, a temetésemre tette. 13Bizony mondom nektek: mindenütt a világon, ahol csak hirdetni fogják az evangéliumot, megemlékeznek majd arról is, amit ő tett.”

KNB SZIT STL BD RUF KG