Keresés a Bibliában

A templom megtisztítása.

12Jézus bement (Isten) templomába és kiűzte azokat, akik a templomban adtak-vettek, a pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait pedig fölforgatta. 13„Írva van, kiáltotta: az én házam az imádság háza, ti pedig rablóbarlanggá tettétek.” 14A templomban vakok és sánták mentek hozzá, s meggyógyította őket. 15Amikor a főpapok és az írástudók látták az ott művelt csodákat és a gyermekeket, akik így kiáltoztak a templomban: „Hozsanna Dávid fiának!” – méltatlankodtak és odaszóltak neki: 16Hallod, mit kiabálnak?” Jézus így válaszolt: „Hallom. Nem olvastátok sohasem: gyermekek és csecsemők szájával hirdetted dicséretedet?” 17Ezzel otthagyta őket, kiment a városból Betániába és ott töltötte az éjszakát.

KNB SZIT STL BD RUF KG