Keresés a Bibliában

3Mikor az Olajfák hegyén, a templommal szemben leült, Péter, Jakab, János és András külön is megkérdezte: „Mondd csak, mikor lesz mindez? 4S mi lesz a jele annak, hogy mindez beteljesül?” 5Jézus így válaszolt: „Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen titeket. 6Sokan jönnek majd az én nevemben és azt mondják: én vagyok. És sok embert megtévesztenek. 7Amikor pedig háborúról és háborús hírekről hallotok, ne rémüldözzetek. Ennek meg kell történnie, de ez még nem a vég. 8Akkor nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Földrengés lesz itt is, ott is, meg éhínség, de ez csak a gyötrelmek kezdete. 9Vigyázzatok magatokra! Bíróság elé fognak állítani és a zsinagógákban megostoroznak titeket. Miattam helytartók és királyok elé is hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük. 10Előbb azonban minden népnek hirdetni kell az evangéliumot. 11Amikor tehát odavezetnek és kiszolgáltatnak nekik, ne töprengjetek előre azon, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, amit Isten sugall nektek abban az órában. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem a Szentlélek. 12Akkor halálra adja majd testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak és megölik őket. 13Miattam mindenki gyűlölni fog titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.

Előképe: Jeruzsálem pusztulása.

14Amikor majd látjátok, hogy a gyalázatos pusztulás ott dúl, ahol nem volna szabad – aki olvassa, értse meg! –, akkor aki Júdeában van, fusson a hegyekbe. 15Aki a háztetőn van, le ne jöjjön a házba és be ne menjen, hogy elvigyen valamit hazulról, 16és aki a mezőn van, vissza ne térjen, hogy elvigye köpenyét. 17Jaj a várandós és szoptató asszonyoknak azokban a napokban! 18Imádkozzatok, hogy ez ne télen történjék. 19Olyan keserves idők jönnek, amilyenek még nem voltak ezen az Isten teremtette világon mindmáig és nem is lesznek. 20Ha az Úr meg nem rövidítené azokat a napokat, egyetlen ember sem menekülne meg. De a választottak kedvéért, akiket ő választott ki, megrövidülnek azok a napok.

KNB SZIT STL BD RUF KG