Keresés a Bibliában

A szegény asszony két fillérje.

41Később leült a templom kincstárával szemben és figyelte, hogyan dob a nép pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. 42Jött egy szegény özvegyasszony is és két fillért dobott be, ami egy krajcárt ér. 43Odahívta tanítványait és így szólt: „Bizony mondom nektek: ez a szegény özvegy többet dobott a perselybe, mint a többiek. 44Azok ugyanis mindnyájan fölöslegükből adtak, ez azonban azt a keveset is odaadta, amire szüksége volt: egész megélhetését.”

KNB SZIT STL BD RUF KG