Keresés a Bibliában

42Jézus ezért magához hívta őket és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. 43Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, 44és aki első akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje. 45Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és váltságul odaadja életét sokakért.”

KNB SZIT STL BD RUF KG