Keresés a Bibliában

Jézus meggyógyít egy ördögtől megszállt embert.

21Bementek Kafarnaumba. Ott szombatonként megjelent a zsinagógában és tanított. 22Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az írástudók. 23Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: 24„El innen! Mi bajod velünk, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? 25Tudom ki vagy: Isten szentje.” De Jézus ráparancsolt: „Hallgass és takarodj ki belőle.” 26A tisztátalan lélek erre ide-oda rángatta és nagy kiabálás közt kiment belőle. 27Mindnyájan nagyon elcsodálkoztak. „Mi ez? – kérdezték egymástól. Akkora erejű új tanítás, hogy még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, s engedelmeskednek neki!” 28Híre hamarosan elterjedt mindenfelé Galilea egész vidékén.

KNB SZIT STL BD RUF KG