Keresés a Bibliában

Az idők jele.

54Aztán így szólt a néphez: „Ha látjátok, hogy nyugaton felhő támad, mindjárt azt mondjátok: zápor jön, s úgy is lesz. 55Ha déli szél fúj, azt mondjátok: hőség lesz, s megjön az is. 56Képmutatók! A föld és az ég jeleiből tudtok következtetni, miért nem ismeritek föl a mostani időt? 57Miért nem ítélitek meg magatok, mi a helyes? 58Mikor ellenfeleddel a hatóságokhoz mész, igyekezzél még az úton békességben megszabadulni tőle, hogy a bíróhoz ne hurcoljon, a bíró át ne adjon a poroszlónak, és a poroszló tömlöcbe ne vessen. 59Mondom neked, ki nem szabadulsz onnan, amíg az utolsó fillért is le nem fizetted.”

KNB SZIT STL BD RUF KG