Keresés a Bibliában

Másodszor Jeruzsálemben

Gyógyítás a Beteszda fürdőnél.

5 1Később ünnepük volt a zsidóknak és Jézus fölment Jeruzsálembe. 2Van Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy fürdő, melynek héber neve Beteszda. Öt oszlopcsarnok áll mellette. 3Ott igen sok beteg, vak, sánta és béna feküdt, s a víz mozdulására várt. 4Az (Úr) angyala időnként leszállt a tóra és a víz fölkavarodott. Aki ezután elsőnek lépett a fölkavart vízbe, meggyógyult, bármilyen betegségben sínylődött is. 5Feküdt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendeje volt beteg. 6Mikor Jézus őt ott fekve látta és megtudta, hogy már oly hosszú ideje szenved, megkérdezte: „Meg akarsz gyógyulni?” 7„Uram, felelte a beteg, nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, mikor fölkavarodik a víz. Mire odaérek, már más lép be előttem.” 8Jézus erre így szólt: „Kelj föl, fogd ágyadat és járj!” Az ember azonnal meggyógyult, fogta ágyát és járni kezdett. 9Aznap éppen szombat volt. 10A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre: „Szombat van, tilos vinned az ágyat.” 11De az mentegetőzött: „Aki meggyógyított engem, az mondta: fogd ágyadat és járj!” 12Azok megkérdezték: „Ki az, aki azt mondta neked: fogd ágyadat és járj?” 13A meggyógyult azonban nem tudta ki volt, mert Jézus a helyszínen összegyűlt néptömeg miatt eltávozott. 14Később Jézus a templomban találkozott vele és megszólította: „Látod, meggyógyultál. Ne vétkezzél többet, hogy rosszabbul ne járj.” 15Erre elment az ember és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus gyógyította meg.

KNB SZIT STL BD RUF KG