Keresés a Bibliában

Jézus Annás és Kajafás előtt.

12A tiszt csapata élén és vele a zsidó őrség elfogta Jézust és megkötözte. 13Először Annáshoz vitték, Kajafás apósához. Kajafás volt a főpap abban az évben. 14Ő adta a zsidóknak a tanácsot: „Jobb, hogy egy ember haljon meg a népért.” 19A főpap tanítványai és tanításai felől faggatta Jézust. 20Jézus így felelt: „Én nyíltan beszéltem az emberek előtt. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban semmit sem mondtam. Mit kérdezel engem? 21Kérdezd azokat, akik hallották, mit beszéltem. Azok tudják, mit mondtam.” 22E szavakra az egyik ott álló poroszló arcul ütötte Jézust. „Így felelsz a főpapnak?” – förmedt rá. 23Jézus csak ennyit mondott: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, de ha jól, miért ütsz engem?” 24Annás akkor megkötözve elküldte őt Kajafás főpaphoz.

KNB SZIT STL BD RUF KG