Keresés a Bibliában

9Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál. 10Tieid ők – hiszen mindaz, ami az enyém, a tiéd, és ami a tiéd, az enyém –, és én megdicsőültem bennük. 11Én már nem vagyok e világban, de ők a világban vannak. Én hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. 12Amíg velük voltam, én tartottam meg őket nevedben, amelyet nekem adtál. Megőriztem őket. Senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás. 13Most hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világon, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat. 14A világ gyűlölte őket, mert nem e világból valók, amint én sem vagyok e világból való. 15Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól.

KNB SZIT STL BD RUF KG