Keresés a Bibliában

9E szavak után szemük láttára fölemelkedett és felhő takarta el őt szemük elől. 10Miközben merően nézték, miként emelkedik az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. 11„Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe tért.”

KNB SZIT STL BD RUF KG