Keresés a Bibliában

13Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. (Amen.)

KNB SZIT STL BD RUF KG