Keresés a Bibliában

Timóteus legyen példakép.

11Te azonban, Isten embere, menekülj ezektől! Törekedjél inkább igaz lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre.

KNB SZIT STL BD RUF KG